Privacy Beleid

Privacyverklaring 

Gegevensbescherming is van groot belang voor De Dunsborg Ruitersport en we willen duidelijk en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een eenvoudig beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
De Dunsborg Ruitersport is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Adresgegevens: 
Spalstraat 32
7255 AC  Hengelo Gld.
Nederland

Telefoonnummer: 0575-465 301
e-mail: dedunsborg@hotmail.com
KVK nummer 09189883
BTW nr: NL82.02.25.988.B01

Het Privacy beleid
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van dedunsborg.nl - De Dunsborg Ruitersport. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24-05-2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Over de gegevensverwerking 
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Wij slaan alle gegevens op in een beveiligde database. We geven deze informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Of uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. In de toekomst krijgt u op de website de mogelijkheid om een account aan te maken. Wanneer u een account heeft aangemaakt, dan kunt u dat zelf doen. Of u laat het ons weten per telefoon of e-mail.

Wanneer u na het lezen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via telefoon of e-mail.
 

Persoonsgegevens
Welke gegevens hebben we van u nodig wanneer u via de Website een bestelling plaatst? De punten met een *) zijn alleen van toepassing wanneer u een account aanmaakt op de website. 

 • Voor- en achternaam - Zodat wij u persoonlijk aan kunnen spreken
 • Adres een woonplaats - Voor juiste en snelle levering.
 • Telefoonnummer – Zodat we u snel kunnen bereiken in geval van vragen of toelichtingen
 • Geboortedatum *) – Met uw geboortedatum (niet verplicht) kunnen we u met uw verjaardag feliciteren en een korting aanbieden.
 • Discipline *)- Door te weten in welke discipline uw interesse het meeste ligt kunnen we hier onze mailings op aanpassen en voorkomen dat u nieuwsbrieven ontvangt over onderwerpen die uw belangstelling minder hebben.
 • BTW nummer *) – Zendingen naar het buitenland kunnen bij het aanleveren van geldig BTW nummer zonder BTW geleverd worden.
 • Betaalgegevens - Om uw order te kunnen betalen maakt u gebruik van onze beveiligde betaalomgeving. Wanneer u de bestelling meteen via ons betaalsysteem Klarna betaalt, dan is uw bankrekening en creditcardnummer niet bij ons bekend. Via Klarna kunnen wij geld aan u terugbetalen zonder inzage in die informatie. Wij zien alleen of de betaling is gelukt. Of niet. 
  Wij kunnen de naam van de rekening en het IBAN nummer alleen aan uw bestelling koppelen wanneer u op basis van 'betalen na ontvangst factuur bestelt' en vervolgens via een bankoverboeking betaalt. Uw bankrekeningnummer wordt alleen gebruikt wanneer u geld van ons terugkrijgt. 
 • E-mailadres - U ontvangt een e-mail over uw bestelling, de factuur, eventuele vragen en informatie over de status. U ontvangt alleen een nieuwsbrief of aanbiedingen wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. U kunt zich via een e-mail naar dedunsborg@hotmail.com altijd afmelden, of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Verder gebruiken we uw gegevens voor het volgende:

 • Klantenservice - U kunt ons bellen, mailen of via Instagram, Facebook of via de Messengerchat contact opnemen. Waar relevant maken wij daar notities van zodat de informatie niet verloren gaat.
 • Account - Wanneer u een Dunsborg account heeft aangemaakt, dan staan daar uw persoonlijke gegevens. Naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer, inloggegevens en eventueel het BTW nummer. Dan hoeft u deze gegevens niet iedere keer opnieuw in te voeren. U kunt na het aanmaken van het account ook zien wat u heeft besteld. 
 • Administratie -  U ontvangt van ons een factuur voor uw administratie. Dit is ook uw garantiebewijs. Wij bewaren uw bestelling en de facturen minimaal zeven jaar, conform de regels die Belastingdienst ons oplegt.
 • Nieuwsbrieven - U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? U kunt zich gemakkelijk uitschrijven via een e-mail naar dedunsborg@hotmail.com, of via de link onderaan de nieuwsbrief die u ontvangt.
 • Reviews - U kunt andere klanten helpen met uw review. Door uw ervaringen te delen, geeft u anderen een nóg beter beeld van een product of dienst. De reviews die via de website worden geplaatst bewaren wij in de database van de winkel en zijn zichtbaar voor andere klanten. 
 • Fraudepreventie - Soms moeten we klantgegevens gebruiken om een vermoeden van fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Dit kan in extreme gevallen betekenen dat wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.


Webwinkelsoftware
MijnWebwinkel.nl
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MijnWebwinkel.nl. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MijnWebwinkel.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MijnWebwinkel.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
MijnWebwinkel.nl maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. MijnWebwinkel.nl behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten
MijnWebwinkel.nl
Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van MijnWebwinkel.nl. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MijnWebwinkel.nl. MijnWebwinkel.nl zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.  Uw persoonsgegevens worden door MijnWebwinkel.nl beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. MijnWebwinkel.nl maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt MijnWebwinkel.nl informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. MijnWebwinkel.nl behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors
Klarna 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen en Gastenboek
MijnWebwinkel.nl
Wij verzamelen reviews en gastenboekreacties via het platform van MijnWebwinkel.nl. 
In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met MijnWebwinkel.nl. MijnWebwinkel.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MijnWebwinkel.nl behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan MijnWebwinkel.nl toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor MijnWebwinkel.nl derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
MijnPost
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen, en u op de hoogte te stellen van de status van de zending. Hiervoor maken wij gebruik van MijnPost. MijnPost is het programma waarin wij onze labels aan kunnen maken, en van waar het pakketnummer wordt gegenereerd
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van eigen programmatuur en van de diensten van ons Administratiekantoor. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Ons Administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Ons Administratiekantoor gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan De Dunsborg Ruitersport op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft (dit kan per e-mail, telefoon of Messengerchat) zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Dunsborg Ruitersport. Als u bezwaar maakt zullen wij direct de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Contactpersoon voor privacy zaken
M.H.J.M. Hoogeweegen Tiesinga

 • Ariat
 • BR
 • Imperial
 • Sarm 2
 • QHP
 • GPG
 • Mercer Ridingwear
 • Sectolin
 • Tekna
 • Happy Ross
 • Premiere
 • HV Polo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2009 - 2024 De Dunsborg Ruitersport | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel